Öncelikle direk olarak söylemeliyiz ki tek başına chia tohumu yiyerek zayıflamak mümkün değildir. Bu konuda yapılan kontrollü deneylerde chia tohumu tüketen ve chia tohumu tüketmeyen insanlar grubunda belirgin bir farkDevamı